Chloro Spirulina – คลอโรสไปรูลิน่า

สาหร่ายสไปรูลิน่า ช่วยเติมคุณค่าสารอาหารอย่างครบถ้วนด้วยคลอโรพลาสม่า จากแหล่งทะเลลึกแถบแปซิฟิค ผ่านกระบวนการผลิตขั้นสูงที่ไม่ใช้ความร้อนให้สูญเสียคุณค่าอาหาร Continue reading “Chloro Spirulina – คลอโรสไปรูลิน่า”