จำเป็นด้วยหรือ? ที่ฉันต้องล้างสารพิษในร่างกาย

ทำไมการล้างสารพิษจึงช่วยให้คุณสุขภาพดีขึ้นได้?

การที่ร่างกายสามารถกำจัดสารพิษและของเสียที่สะสมออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำสารอาหารต่างๆไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ แม้ว่าคุณจะพยายามรับประทานอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายมากเพียงใดก็ตาม หากร่างกายยังมีสารพิษและของเสียสะสมอยู่ โดยเฉพาะในทางเดินอาหารก็จะขัดขวางการดูดซึมสารอาหารที่มีคุณค่าเหล่านั้น ทำให้ร่างกายไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ถ้าปราศจากการล้างพิษอย่างเหมาะสม ร่างกายอาจประสบปัญหาต่างๆ เช่น
Continue reading “จำเป็นด้วยหรือ? ที่ฉันต้องล้างสารพิษในร่างกาย”