Calcium Magnesium Complex – แคลเซียม แมกนีเซียม คอมเพล็กซ์

แคลเซียม แมกนีเซียม คอมเพล็กซ์ สามารถดูดซึมได้ดีกว่า เร็วกว่า จึงใช้น้อยกว่า ไม่เกิดการตกค้าง ได้รับทั้ง แคลเซียม และแมกนีเซียม ในสัดส่วน 2:1 เพื่อความสมดุลในการหดและคลายของกล้ามเนื้อ ด้วยเทคโนโลยี การผลิตในรูปแบบ ACC อะมิโนแอซิคคีเลต (การนำพาแร่ธาตุโดยจับด้วยกรดอะมิโน) ทำให้แร่ธาตุ ถูกดูดซึมได้ถึง 80% และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า Continue reading “Calcium Magnesium Complex – แคลเซียม แมกนีเซียม คอมเพล็กซ์”

BM&C – บีเอ็ม แอนด์ ซี

บีเอ็ม แอนด์ ซี ลดปวด ตึง อักเสบ ของข้อกระดูก, กล้ามเนื้อ, กระดูกอ่อน, เส้นเอ็น Continue reading “BM&C – บีเอ็ม แอนด์ ซี”

BM&C – บีเอ็ม แอนด์ ซี

บีเอ็ม แอนด์ ซี ลดปวด ตึง อักเสบ ของข้อกระดูก, กล้ามเนื้อ, กระดูกอ่อน, เส้นเอ็น Continue reading “BM&C – บีเอ็ม แอนด์ ซี”