BM&C – บีเอ็ม แอนด์ ซี

บีเอ็ม แอนด์ ซี ลดปวด ตึง อักเสบ ของข้อกระดูก, กล้ามเนื้อ, กระดูกอ่อน, เส้นเอ็น

ผลลัพธ์ที่ได้
–> ลดการอักเสบ ทั้งภายนอกและภายใน
–> ลดการตึง, บวม, ร้อนของกล้ามเนื้อ
–> ช่วยผ่อนคลาย เนื้อเยื่ออักเสบ ทำให้เนื้อเยื่อสมานการบาดเจ็บได้เร็วขึ้น
–> เสริมการทำงานของเส้นประสาทในสันหลังและส่วนต่างๆ
–> ช่วยให้ร่างกายขจัดเซลล์ตายออกไป และทดแทนด้วยการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ ที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพ
–> ช่วยต่อต้านการอักเสบและติดเชื้อ และขับพาราสิตออกจากร่างกาย
–> ช่วยขับสารตกค้างจากข้อและเนื้อเนื่อ, ลดการตึงและปวดของเอ็น

วิธีรับประทาน
–> วันละ 3 มื้อ มื้อละ 2 แคปซูล ดื่มน้ำตามมากๆ

ผลลัพธ์ที่ได้
–> ควรเสริมความแข็งแรงของกระดูกด้วยแคลเซียมเป็นประจ