bm-and-c

January 22, 2015

BM&C – บีเอ็ม แอนด์ ซี

บีเอ็ม แอนด์ ซี ลดปวด ตึง อักเสบ ของข้อกระดูก, กล้ามเนื้อ, กระดูกอ่อน, เส้นเอ็น ผลลัพธ์ที่ได้ –> ลดการอักเสบ ทั้งภายนอกและภายใน –> ลดการตึง, บวม, ร้อนของกล้ามเนื้อ –> ช่วยผ่อนคลาย เนื้อเยื่ออักเสบ ทำให้เนื้อเยื่อสมานการบาดเจ็บได้เร็วขึ้น –> เสริมการทำงานของเส้นประสาทในสันหลังและส่วนต่างๆ –> ช่วยให้ร่างกายขจัดเซลล์ตายออกไป และทดแทนด้วยการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ ที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพ –> ช่วยต่อต้านการอักเสบและติดเชื้อ และขับพาราสิตออกจากร่างกาย –> ช่วยขับสารตกค้างจากข้อและเนื้อเนื่อ, ลดการตึงและปวดของเอ็น วิธีรับประทาน –> วันละ 3 มื้อ มื้อละ 2 แคปซูล ดื่มน้ำตามมากๆ ผลลัพธ์ที่ได้ –> ควรเสริมความแข็งแรงของกระดูกด้วยแคลเซียมเป็นประจำ  

bm-and-c

January 22, 2015

BM&C – บีเอ็ม แอนด์ ซี

บีเอ็ม แอนด์ ซี ลดปวด ตึง อักเสบ ของข้อกระดูก, กล้ามเนื้อ, กระดูกอ่อน, เส้นเอ็น ผลลัพธ์ที่ได้ –> ลดการอักเสบ ทั้งภายนอกและภายใน –> ลดการตึง, บวม, ร้อนของกล้ามเนื้อ –> ช่วยผ่อนคลาย เนื้อเยื่ออักเสบ ทำให้เนื้อเยื่อสมานการบาดเจ็บได้เร็วขึ้น –> เสริมการทำงานของเส้นประสาทในสันหลังและส่วนต่างๆ –> ช่วยให้ร่างกายขจัดเซลล์ตายออกไป และทดแทนด้วยการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ ที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพ –> ช่วยต่อต้านการอักเสบและติดเชื้อ และขับพาราสิตออกจากร่างกาย –> ช่วยขับสารตกค้างจากข้อและเนื้อเนื่อ, ลดการตึงและปวดของเอ็น วิธีรับประทาน –> วันละ 3 มื้อ มื้อละ 2 แคปซูล ดื่มน้ำตามมากๆ ผลลัพธ์ที่ได้ –> ควรเสริมความแข็งแรงของกระดูกด้วยแคลเซียมเป็นประจ