calcium-magnesium-complex

January 22, 2015

Calcium Magnesium Complex – แคลเซียม แมกนีเซียม คอมเพล็กซ์

แคลเซียม แมกนีเซียม คอมเพล็กซ์ สามารถดูดซึมได้ดีกว่า เร็วกว่า จึงใช้น้อยกว่า ไม่เกิดการตกค้าง ได้รับทั้ง แคลเซียม และแมกนีเซียม ในสัดส่วน 2:1 เพื่อความสมดุลในการหดและคลายของกล้ามเนื้อ ด้วยเทคโนโลยี การผลิตในรูปแบบ ACC อะมิโนแอซิคคีเลต (การนำพาแร่ธาตุโดยจับด้วยกรดอะมิโน) ทำให้แร่ธาตุ ถูกดูดซึมได้ถึง 80% และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ผลลัพธ์ที่ได้ –> ช่วยให้กระดูกแข็งแรง เสริมสร้างมวลกระดูก –> ป้องกันภาวะกระดูกเปราะ กระดูกพรุน –> ช่วยให้กล้ามเนื้อ ยืด-หด ตัวดี –> บำรุงระบบประสาท และระบบสืบพันธุ์ –> ป้องกันตะคริว ปวดเกร็ง ปวดศีรษะหรือไมเกรน –> ป้องกันข้อเสื่อม ข้ออักเสบ –> ลดอาการปวดตามข้อในผู้ป่วยโรคเก๊าท์ –> ผ่อนคลายระบบประสาท ลดความเครียด –> ช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้น –> ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย (ความสูง) –> ป้องกันโรคกระเพาะ […]

bm-and-c

January 22, 2015

BM&C – บีเอ็ม แอนด์ ซี

บีเอ็ม แอนด์ ซี ลดปวด ตึง อักเสบ ของข้อกระดูก, กล้ามเนื้อ, กระดูกอ่อน, เส้นเอ็น ผลลัพธ์ที่ได้ –> ลดการอักเสบ ทั้งภายนอกและภายใน –> ลดการตึง, บวม, ร้อนของกล้ามเนื้อ –> ช่วยผ่อนคลาย เนื้อเยื่ออักเสบ ทำให้เนื้อเยื่อสมานการบาดเจ็บได้เร็วขึ้น –> เสริมการทำงานของเส้นประสาทในสันหลังและส่วนต่างๆ –> ช่วยให้ร่างกายขจัดเซลล์ตายออกไป และทดแทนด้วยการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ ที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพ –> ช่วยต่อต้านการอักเสบและติดเชื้อ และขับพาราสิตออกจากร่างกาย –> ช่วยขับสารตกค้างจากข้อและเนื้อเนื่อ, ลดการตึงและปวดของเอ็น วิธีรับประทาน –> วันละ 3 มื้อ มื้อละ 2 แคปซูล ดื่มน้ำตามมากๆ ผลลัพธ์ที่ได้ –> ควรเสริมความแข็งแรงของกระดูกด้วยแคลเซียมเป็นประจำ  

bm-and-c

January 22, 2015

BM&C – บีเอ็ม แอนด์ ซี

บีเอ็ม แอนด์ ซี ลดปวด ตึง อักเสบ ของข้อกระดูก, กล้ามเนื้อ, กระดูกอ่อน, เส้นเอ็น ผลลัพธ์ที่ได้ –> ลดการอักเสบ ทั้งภายนอกและภายใน –> ลดการตึง, บวม, ร้อนของกล้ามเนื้อ –> ช่วยผ่อนคลาย เนื้อเยื่ออักเสบ ทำให้เนื้อเยื่อสมานการบาดเจ็บได้เร็วขึ้น –> เสริมการทำงานของเส้นประสาทในสันหลังและส่วนต่างๆ –> ช่วยให้ร่างกายขจัดเซลล์ตายออกไป และทดแทนด้วยการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ ที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพ –> ช่วยต่อต้านการอักเสบและติดเชื้อ และขับพาราสิตออกจากร่างกาย –> ช่วยขับสารตกค้างจากข้อและเนื้อเนื่อ, ลดการตึงและปวดของเอ็น วิธีรับประทาน –> วันละ 3 มื้อ มื้อละ 2 แคปซูล ดื่มน้ำตามมากๆ ผลลัพธ์ที่ได้ –> ควรเสริมความแข็งแรงของกระดูกด้วยแคลเซียมเป็นประจ